تب کریمه کنگو

این بیماری برای اولین بار درسال 1944 در کریمه شناخته شد. به همین دلیل به آن تب خونریزی دهنده کریمه گفته می شد. مدتی بعد در کنگو هم مورد مشابه آن دیده شد. به همین دلیل اسمی را که برای این بیماری قرار دادند، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بود.

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی است که با نوعی کنه انتقال می یابد. این بیماری توسط نیش کنه های آلوده به این ویروس و یا تماس مستقیم با خون و گوشت حیوانات آلوده (مثل ذبح دام آلوده) به انسان منتقل می شود.

این بیماری به صورت نادر در پستانداران آلوده گزارش می شود و در انسان به شدت خطرناک است و میزان مرگ و میر افراد آلوده به این ویروس 30 درصد است.

علایم تب کریمه کنگو :
علایم این بیماری بسیار شبیه سرماخوردگی می باشد . علایم آن یک هفته پس از گزش فرد توسط کنه آلوده شروع می شود . علایم اولیه خفیف است . علایم اولیه سریعا تشدید می شود.
برای جلوگیری از ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو، از خرید گوشت بدون مهر و مجوز دامپزشکی و استاندارد خودداری کنید .

0