ردیابی سوسک سرخرطومی حنایی در نخلستان ها

سوسك سرخرطومي حنايي خرما برای اولین بار در باغات نخيلات شهرستان بوشهر ردیابی شد .

ردیابی سوسک سرخرطومی حنایی در نخلستان هابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت : ” با توجه به اعلام حضور احتمالی آفت بسیار خطرناک سوسک سرخرطوم حنایی خرما در مناطقی از شهرستان دشتستان و احتمال آلودگی نزدیک به 880 هکتار نخیلات در شهرستان بوشهر که  عمده ارقام آن کبکاب ، استعمران ، خضراوی و زاهدی است این مناطق مورد پایش قرار گرفت .”

کبری توکلی افزود: ” با توجه به اینکه  حشره کامل سوسک های چوبخوار خرما  تقریبا یک ساعت قبل از غروب آفتاب تا یک ساعت بعد از غروب آفتاب در سطح باغ پرواز می کنند ، وجود حداقل یک تله نوری  در هکتار برای شکار حشرات ضروری است .”

وی گفت : ” عملیات تله گذاری و ایجاد پوشش روي تنه نخيلات  و استفاده ازسموم در نخلستان های شهرستان بوشهر در حال انجام است . “

0