سبد خرید 0

شرایط اخذ نمایندگی

 

Related image

 

شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اختصاصی
1-قیمت‌های مصرف‌کننده در فروشگاه‌ها بايد الزاماً مطابق قیمت‌های مصوب شركت باشد.
2-نماينده امكان فروش محصولات مشابه را ندارد.
3-نمايندگي قابل‌انتقال به غير نمی‌باشد.

شرایط عمومی
توانایی تجهیز دفتر کار مطابق استاندارد موردنظر شرکت

فرایند اعطای نمایندگی
1- اعلام درخواست نمایندگی ایران پراتیکس در شهر یا استان مربوطه
2- بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی مدیریت فروش
3- ارائه درخواست مکتوب متقاضی نمایندگی به دفتر مرکزی شرکت
4- برقراری جلسه حضوری بین متقاضی نمایندگی و مدیریت فروش و بازاریابی و مدیریت عامل شرکت
5- بازدید اولیه بازرس شرکت از محل دفتر معرفی‌شده متقاضی و در صورت تأیید اعلام به متقاضی جهت تجهیز و ارسال گزارش آن به مدیریت فروش و بازاریابی
6- اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان
7- عقد قرارداد و اعطای نمایندگی در شهرستان یا استان مربوطه
8- تجهیز دفتر نمایندگی مطابق طرح استاندارد شرکت از سوی متقاضی نمایندگی
9- شروع به کار در دفتر نمایندگی تحت نظارت مستقیم دفتر مرکزی ایران پراتیکس

برگشت به بالا
0