دسترسی سریع

مگس ها در فصل سرما کجا می روند ؟

مگس ها در فصل سرما کجا می روند ؟

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چرا مگس ها در فصل سرما دیده نمی شود ؟

مگس ها معمولاً در این فصل می میرند . با این همه برخی از آنها زمستان را پشت سر می گذارند، اما این کار فقط در وضعیت کاملاً مطلوب امکان پذیر است . مگس ها اگر بتوانند در انبار ها یا داخل اماکن مسکونی یعنی جاهایی که مواد آلی و گرمای کافی برای خوردن و تولید مثل وجود دارد پناه بگیرند، می توانند زمستان هم زنده بمانند.
طول عمر طبیعی مگس هفت الی بیست و یک روز است. مهمترین عامل تغییر طول عمر حشره، گرمای محیط اطراف آن است. مگس ها، وقتی دما به زیر صفر می رسد یا بیش از حد گرم می شود، گروه گروه می میرند.
هرچند مگس ها، به علت عدم فعالیت، بیشترین طول عمر را در هوای سرد دارند، اما تولید مثل فراوان آنها هنگامی صورت می گیرد که هوا گرم، غذا فراوان و رطوبت در حد متعادل باشد. بنابراین در زمستان آنها نه تنها قادر به زندگی نیستند بلکه مجال تولید مثل را هم نمی یابند.

معدود مگس هایی را که در اول بهار می یابیم عمدتاً نتیجه  تولید مثل همان مگس هایی هستند که با یافتن جای مناسب، زمستان را پشت سر گذاشته اند.
برخی از مگس هایی که زمستان را پشت سر گذاشته اند، بالغ نیستند و کم و بیش در مراحل اولیه ی تکامل خود به سر می برند. مگس تخم هایش را معمولاً درون زمین، شکاف ها، چوب و یا کودهای حیوانی می ریزند. این تخم ها در عرض یک تا چهار ساعت به لارو تبدیل می شوند. لارو مگس در مرحله ی چها روزه اش همانند لارو تمام حشرات دیگر از گیاهان یا مواد حیوانی پوسیده تغذیه می کند. همچنان که لارو بزرگ می شود، به حالت شفیرگی حالتی که پنج روز زمان می خواهد درمی آید. در این فاصله، حشره همان طور که در حالت دگرگونی است، استراحت هم می کند.
بسیاری از حشره شناسان این نکته را چنین توضیح می دهند که بیشتر مگس هایی که زمستان را پشت سر می گذارند، این فصل را در حالت لاروی یا شفیره ای می گذرانند؛ اما اکنون دانشمندان بر این اعتقادند که مگس های بالغ برای زنده ماندن در زمستان، نسبت به مگس های جوانتر، از بخت و اقبال بیشتری برخوردارند. جوانتر ها برای کنار آمدن با هوای سرد با مشکلات بسیاری رو به رو خواهند شد. با این همه برخی از لاروها و شفیره ها در خلال اواخر زمستان زنده می مانند و در بهار به مگس بالغ تبدیل می شوند.

 

درباره نویسنده

سبد خرید خالی می باشد