گونه های مختلف مارمولک های خانگی

در فلات ایران تنوع زیستی مارمولک ها زیاد می باشد. در فلات ایران تعدادی از گونه های مارمولک در خانه های مسکونی زیست می کنند . مارمولک های خانگی که در خانه های روستایی و یا شهری زیست می کنند تحت عنوان جکو شناخته می شوند. جکو ها بدنی لطیف و ظریف دارند که پوشیده از پولک های ریز است. رنگ آنها در حالت طبیعی تقریبا روشن می باشد.

در اینجا  به شرح مختصری ازانواع مارمولک های خانگی  می پردازیم :

 

  Cyrtopodion scabrum این گونه معمولی ترین گونه مارمولک های خانگی می باشد و تقریبا در تمام خانه های ایران یافت می شود. تولید مثل این گونه در طول سال بسیار زیاد می باشد، اما هر دفعه یک یا دو تخم می گذارند. دارای خال هایی در پشت و انگشتانش ساده می باشد

 

  Cyrtopodion heterocercum این گونه در مناطق محدودی پراکنده شده است اما میتوان تعداد فراوانی از آن را در خانه های مسکونی نورآباد لرستان مشاده نمود. این گونه دارای خط های عرضی در پشت است. انگشتان نیز ساده می باشد

 

  Hemidactylus flaviviridis  این گونه از گونه قبلی بزرگتر می باشد و در خانه های مسکونی استان های جنوبی ایران زیست می کنند. انگشتان این گونه به دو نیم تقسیم شده است. بدن این گونه خال های منظم و یا غیر منظم دارد.

 

  Hemidactylus persicus این گونه نیز همانند گونه قبلی در استان های جنوبی ایران پراکنده شده است. انگشتان این گونه به دو قسمت تقسیم شده است. بدن این گونه یکدست می باشد و خالی روی بدنش مشاهده نمی شود.

 

  Asaccus elisae این گونه با داشتن انگشتانی مثلثی شکل کاملا قابل شناسایی هستند. اندازه بدنشان کوچک می باشد شبیه گونه اول. این گونه خال هایی در پشت دارد. گونه مذکور در نقاط محدودی در زاگرس پراکنده شده است و در خانه های مسکونی سرپل ذهاب (کرمانشاه) و معمولان (لرستان) دیده شده است.

 

  Asaccus kurdistanensis این گونه جدیدا کشف شده و در استان کردستان پراکنده شده است. اما مطالعات جدید توسط نویسنده نشان داد که این گونه در استان کرمانشاه نیز پراکنده شده است. این گونه در برخی روستا های این استان ها از جمله روستای پالنگان کرمانشاه پراکنده شده اند.

 

  Asaccus griseonotus این گونه نیز دارای انگشتانی مثلثی شکل است. گونه مذکور در خانه های مسکونی در خرم آباد لرستان و گنجدره دلفان (لرستان) پراکنده شده است. بدنشان دارای خال های حلقوی و یا عرضی به صورت منظم و یا غیر منظم است.

 

 

بزرگترین اندازه از گونه های بالا را Hemidactylus flaviviridisحدود ۸ سانتیمتر، (بدون دم) دارد و کوچکترین اندازه بدن را  Asaccus elisae و Cyrtopodion scabrum حدود ۳ سانتیمتر، (بدون دم) دارند

 

شایان ذکر است که هیچ کدام از این مارمولک ها سمی نمی باشند .َ     

 

 

0