دستگاه دفع موش ، موش کور و مار PS-71

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه دفع موش ، موش کور و مار PS-71

2 در انبار

815,300 توماننقد و بررسی

دستگاه دفع موش ، موش کور و مار PS-71

این دستگاه باعث ایجاد ارتعاشی با فرکانس کم ، در خاک می شود که در منطقه تحت پوشش دستگاه ، گسترش می یابد .

چنین ارتعاشاتی تقلیدی از صدای ایجاد شده توسط حیوانات دیگرحفر کننده زمین ( مانند یک موش کورمهاجم ) هستند .

موش های کور معمولا حیواناتی منزوی و دارای زندگی فردی و قلمرو خاص خود هستند .

ادامه مطلب